9. Sınıf Matematik Soru Bankası-

1. BÖLÜM: ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER 2. BÖLÜM: KOŞULLU ÖNERME VE İKİ YÖNLÜ KOŞULLU ÖNERME 3. BÖLÜM: AÇIK ÖNERMELER, NİCELEYİCİLER 4. BÖLÜM: TANIM, AKSİYOM, TEOREM VE İSPAT KAVRAMLARI 5. BÖLÜM: KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR 6. BÖLÜM: KÜMELERDE İŞLEMLER 7. BÖLÜM: KÜME PROBLEMLERİ 8. BÖLÜM: KARTEZYEN ÇARPIM 9. BÖLÜM: SAYI KÜMELERİ 10. BÖLÜM: BÖLÜNEBİLME 11. BÖLÜM: TAM SAYILARDA EBOB VE EKOK 12. BÖLÜM: PERİYODİK DURUM İÇEREN PROBLEMLER 13. BÖLÜM: BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 14. BÖLÜM: BİRİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER 15. BÖLÜM: MUTLAK DEĞER 16. BÖLÜM: BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER 17. BÖLÜM: BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER 18. BÖLÜM: ÜSLÜ İFADELER 19. BÖLÜM: KÖKLÜ İFADELER 20. BÖLÜM: ORAN - ORANTI 21. BÖLÜM: SAYI PROBLEMLERİ 22. BÖLÜM: KESİR PROBLEMLERİ 23. BÖLÜM: YAŞ PROBLEMLERİ 24. BÖLÜM: YÜZDE PROBLEMLERİ 25. BÖLÜM: KARIŞIM PROBLEMLERİ 26. BÖLÜM: HAREKET PROBLEMLERİ 27. BÖLÜM: AÇILAR VE DOĞRUDA AÇILAR 28. BÖLÜM: ÜÇGENDE AÇILAR 29. BÖLÜM: ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI 30. BÖLÜM: ÜÇGENLERDE EŞLİK 31. BÖLÜM: ÜÇGENLERDE BENZERLİK 32. BÖLÜM: ÜÇGENDE AÇIORTAY 33. BÖLÜM: ÜÇGENDE KENARORTAY 34. BÖLÜM: ÜÇGENDE KENAR ORTA DİKME VE YÜKSEKLİK 35. BÖLÜM: İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGENDE YARDIMCI ELEMANLAR 36. BÖLÜM: DİK ÜÇGEN VE TRİGONOMETRİK ORANLAR 37. BÖLÜM: ÜÇGENİN ALANI 38. BÖLÜM: MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM ÖLÇÜLERİ 39. BÖLÜM: VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ
Önermeler ve Bileşik Önermeler Yetiştirme Testi[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Önermeler ve Bileşik Önermeler Pekiştirme Testi[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Koşullu Önerme, İki Yönlü Koşullu Önerme Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Koşullu Önerme, İki Yönlü Koşullu Önerme Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Koşullu Önerme, İki Yönlü Koşullu Önerme Pekiştirme Testi[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Açık Önermeler, Niceleyiciler Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 28 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Açık Önermeler, Niceleyiciler Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 30 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Açık Önermeler, Niceleyiciler Pekiştirme Testi[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları Yetiştirme Testi[ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları Pekiştirme Testi[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Yetiştirme Testi[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR Pekiştirme Testi[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
KÜMELERDE İŞLEMLER Yetiştirme Testi[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
KÜMELERDE İŞLEMLER Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
KÜMELERDE İŞLEMLER Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Küme Problemleri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Küme Problemleri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Küme Problemleri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Küme Problemleri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Kartezyen Çarpım Yetiştirme[ Sayfa 71 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Kartezyen Çarpım Pekiştirme Testi[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sayı Kümeleri Yetiştirme Testi[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Sayı Kümeleri Pekiştirme Testi[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Bölünebilme Yetiştirme Testi[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bölünebilme Pekiştirme Testi[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Tam Sayılarda Ebob ve Ekok Yetiştirme Testi[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Tam Sayılarda Ebob ve Ekok Pekiştirme Testi[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Periyodik Durum İçeren Problemler Yetiştirme Testi[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Periyodik Durum İçeren Problemler Pekiştirme Testi[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Birinci Dereceden Denklemler Yetiştirme Testi[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Birinci Dereceden Denklemler Pekiştirme Testi[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Birinci Dereceden Eşitsizlikler Yetiştirme Testi[ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Birinci Dereceden Eşitsizlikler Pekiştirme Testi[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Mutlak Değer Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Mutlak Değer Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Mutlak Değer Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Mutlak Değer Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Yetiştirme Testi[ Sayfa 140 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Pekiştirme Testi[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler Yetiştirme Testi[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlikler Pekiştirme Testi[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üslü İfadeler Yetiştirme Testi[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üslü İfadeler Pekiştirme Testi[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Köklü İfadeler Yetiştirme Testi[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Köklü İfadeler Pekiştirme Testi[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Oran Orantı Yetiştirme Testi[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Oran Orantı Pekiştirme Testi[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Sayı Problemleri Yetiştirme Testi[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Sayı Problemleri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Sayı Problemleri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Kesir Problemleri Yetiştirme Testi[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Pekiştirme Testi Kesir Problemleri[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yaş problemleri Yetiştirme Testi[ Sayfa 199 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Yaş Problemleri Pekiştirme Testi[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Yüzde Problemleri Yetiştirme Testi[ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Yüzde Problemleri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Yüzde Problemleri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Karışım Problemleri Yetiştirme Testi[ Sayfa 217 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Karışım Problemleri Pekiştirme Testi[ Sayfa 219 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Hareket Problemleri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 225 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Hareket Problemleri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 227 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Hareket Problemleri Pekiştirme Testi[ Sayfa 229 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Açılar ve Doğruda Açılar Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 238 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Açılar ve Doğruda Açılar Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 240 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Açılar ve Doğruda Açılar Pekiştirme Testi[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgende Açılar Yetiştirme Testi[ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgende Açılar Pekiştirme Testi[ Sayfa 249 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları Yetiştirme Testi[ Sayfa 255 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgende Açı - Kenar Bağıntıları Pekiştirme Testi[ Sayfa 257 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgenlerde Eşlik Yetiştirme Testi[ Sayfa 263 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgenlerde Eşlik Pekiştirme Testi[ Sayfa 265 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgenlerde Benzerlik Yetiştirme Testi[ Sayfa 276 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgenlerde Benzerlik Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 278 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgenlerde Benzerlik Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 280 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgende Açıortay Yetiştirme Testi[ Sayfa 287 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgende Açıortay Pekiştirme Testi[ Sayfa 289 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgende Kenarortay Yetiştirme Testi[ Sayfa 296 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgende Kenarortay Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 298 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgende Kenarortay Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 300 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgende Kenar Orta Dikme ve Yükseklik Yetiştirme Testi[ Sayfa 305 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgende Kenar Orta Dikme ve Yükseklik Pekiştirme Testi[ Sayfa 307 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İkizkenar ve Eşkenar Üçgende Yardımcı Elemanlar Yetiştirme Testi[ Sayfa 313 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
İkizkenar ve Eşkenar Üçgende Yardımcı Elemanlar Pekiştirme Testi[ Sayfa 315 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Dik Üçgen ve Trigonometri Yetiştirme Testi[ Sayfa 328 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Dik Üçgen ve Trigonometri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 330 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Dik Üçgen ve Trigonometri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 332 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Üçgenin Alanı Yetiştirme Testi[ Sayfa 342 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgenin Alanı Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 344 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Üçgenin Alanı Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 346 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MERKEZİ EĞİLİM ve YAYILIM ÖLÇÜLERİ Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 351 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
MERKEZİ EĞİLİM ve YAYILIM ÖLÇÜLERİ Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 353 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
MERKEZİ EĞİLİM ve YAYILIM ÖLÇÜLERİ Pekiştirme Testi[ Sayfa 355 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 362 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 364 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ Pekiştirme Testi[ Sayfa 365 ] Cevap Anahtarı Optik İndir
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0212-830-1135 - 0542 710 5050

Sosyal Medya

Adres

Beylikdüzü O.S.B. Mahallesi Orkide Caddesi No:1 Beylikdüzü/ İSTANBUL

0212-830-1135

bilgi@basariyorumyayinlari.com