AYT - Edebiyat Soru Bankası

Güzel Sanatlar ve Edebiyat Şiirde Zihniyet Şiirde Tema Şiirde Ahenk Şiirde Bilgisi Edebi Sanatlar Şiirde İmge Şiirde Yapı Şiir Gelenekleri Metinlerin Sınıflandırılması Öğretici Metinler Anlatmaya Bağlı Metinler Göstermeye Bağlı Metinler Destan Dönemi Türk Edebiyatı Geçiş Dönemi / İlk İslami Eserler Halk Edebiyatı / Genel Özellikler Halk Edebiyatı / Nazım Biçimleri Halk Edebiyatı / Sanatçı - Eser Divan Edebiyatı / Genel Özellikler Divan Edebiyatı / Genel Özellikler - Nazım Şekilleri Divan Şiiri / Eser - Şair Divan Edebiyatı / Öğretici Metinler Batı Edebiyatı / Edebiyat Akımları Batı Edebiyatı / Sanatçı - Eser Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı / Yenileşme Dönemi Tanzimat Edebiyatı / Genel Özellikler Tanzimat Edebiyatı / Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Tanzimat Ebediyatı / Anlatmaya Bağlı Metinler Tanzimat Ebediyatı / Öğretici Metinler Tanzimat Ebediyatı / Göstermeye Bağlı Metinler / Tiyatro Servet-i Fünun Edebiyatı / Genel Özellikler Servet-i Fünun Edebiyatı / Coşku ve Heyecana Bağlı Metinler (Şiir) Servet-i Fünun Edebiyatı / Anlatmaya Bağlı Metinler Servet-i Fünun Edebiyatı / Öğretici Metinler Servet-i Fünun Edebiyatı / Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro) Fecriati Edebiyatı Milli Edebiyat / Genel Özellikler Milli Edebiyat / Anlatmaya Bağlı Metinler Milli Edebiyat / Öğretici Metinler Milli Edebiyat / Göstermeye Bağlı Metinler (Tiyatro) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu Cumhuriyet Dönemi / Öğretici Metinler Öz (Saf) Şiir Anlayışı Yedi Meşaleciler Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir Garip Hareketi (I Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir Hisarcılar Maviciler Mistik Şiir İkinci Yeni 1960 Sonrası Toplumcu Şiir 1980 Sonrası Şiir Cumhuriyet Dönemi Halk Şiiri Toplumcu Gerçekçi Romanlar Bireyin İç Dünyasını Anlatan Eserler Modernizmi Esas Alan Eserler Cumhuriyet Dönemi / Göstermeye Bağlı Metinler - Tiyatro
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Test - 1[ Sayfa 7 ] Cevap Anahtarı
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Test - 2[ Sayfa 9 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİRDE ZİHNİYET Test - 1[ Sayfa 11 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİRDE TEMA Test - 1[ Sayfa 13 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİRDE AHENK Test - 1[ Sayfa 15 ] Cevap Anahtarı
ŞİİRDE AHENK Test - 2[ Sayfa 17 ] Cevap Anahtarı
ŞİİRDE AHENK Test - 3[ Sayfa 19 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİR BİLGİSİ Test - 1[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
ŞİİR BİLGİSİ Test - 2[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
ŞİİR BİLGİSİ Test - 3[ Sayfa 25 ] Cevap Anahtarı
ŞİİR BİLGİSİ Test - 4[ Sayfa 27 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
EDEBİ SANATLAR Test - 1[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
EDEBİ SANATLAR Test - 2[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
EDEBİ SANATLAR Test - 3[ Sayfa 33 ] Cevap Anahtarı
EDEBİ SANATLAR Test - 4[ Sayfa 35 ] Cevap Anahtarı
EDEBİ SANATLAR Test - 5[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
EDEBİ SANATLAR Test - 6[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİRDE İMGE Test - 1[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİRDE YAPI Test - 1[ Sayfa 43 ] Cevap Anahtarı
ŞİİRDE YAPI Test - 2[ Sayfa 45 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ŞİİR GELENEKLERİ Test - 1[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Test - 1[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 53 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 1[ Sayfa 55 ] Cevap Anahtarı
ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 2[ Sayfa 57 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER Test - 1[ Sayfa 59 ] Cevap Anahtarı
GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER Test - 2[ Sayfa 61 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Test - 1[ Sayfa 63 ] Cevap Anahtarı
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Test - 2[ Sayfa 65 ] Cevap Anahtarı
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI/ YAZILI DÖNEM Test - 3[ Sayfa 67 ] Cevap Anahtarı
DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI/ TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI Test - 4[ Sayfa 69 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
GEÇİŞ DÖNEMİ / İLK İSLAMİ ESERLER Test - 1[ Sayfa 71 ] Cevap Anahtarı
GEÇİŞ DÖNEMİ / İLK İSLAMİ ESERLER Test - 2[ Sayfa 73 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
HALK EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 1[ Sayfa 75 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
HALK EDEBİYATI / NAZIM BİÇİMLERİ Test - 1[ Sayfa 77 ] Cevap Anahtarı
HALK EDEBİYATI / NAZIM BİÇİMLERİ Test - 2[ Sayfa 79 ] Cevap Anahtarı
HALK EDEBİYATI / NAZIM BİÇİMLERİ Test - 3[ Sayfa 81 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
HALK EDEBİYATI / SANATÇI - ESER Test - 1[ Sayfa 83 ] Cevap Anahtarı
HALK EDEBİYATI / SANATÇI - ESER Test - 2[ Sayfa 85 ] Cevap Anahtarı
HALK EDEBİYATI / SANATÇI - ESER Test - 3[ Sayfa 87 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DİVAN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 1[ Sayfa 89 ] Cevap Anahtarı
DİVAN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 2[ Sayfa 91 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DİVAN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER - NAZIM ŞEKİLLERİ Test - 1[ Sayfa 93 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DİVAN ŞİİRİ / ESER - ŞAİR Test - 1[ Sayfa 95 ] Cevap Anahtarı
DİVAN ŞİİRİ / ESER - ŞAİR Test - 2[ Sayfa 97 ] Cevap Anahtarı
DİVAN ŞİİRİ / ESER - ŞAİR Test - 3[ Sayfa 99 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
DİVAN EDEBİYATI / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 101 ] Cevap Anahtarı
DİVAN EDEBİYATI / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 103 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
BATI EDEBİYATI / EDEBİYAT AKIMLARI Test - 1[ Sayfa 105 ] Cevap Anahtarı
BATI EDEBİYATI / EDEBİYAT AKIMLARI Test - 2[ Sayfa 107 ] Cevap Anahtarı
BATI EDEBİYATI / EDEBİYAT AKIMLARI Test - 3[ Sayfa 109 ] Cevap Anahtarı
BATI EDEBİYATI / EDEBİYAT AKIMLARI Test - 4[ Sayfa 111 ] Cevap Anahtarı
BATI EDEBİYATI / EDEBİYAT AKIMLARI Test - 5[ Sayfa 113 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
BATI EDEBİYATI / SANATÇI - ESER Test - 1[ Sayfa 115 ] Cevap Anahtarı
BATI EDEBİYATI / SANATÇI - ESER Test - 2[ Sayfa 117 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
BATI ETKİSİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI/ YENİLEŞME DÖNEMİ Test - 1[ Sayfa 119 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TANZİMAT EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 1[ Sayfa 121 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 2[ Sayfa 123 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 3[ Sayfa 125 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 4[ Sayfa 127 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TANZİMAT EDEBİYATI/ COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER - ŞİİR Test - 1[ Sayfa 129 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI/ COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER - ŞİİR Test - 2[ Sayfa 131 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI/ COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER - ŞİİR Test - 3[ Sayfa 133 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TANZİMAT EDEBİYATI/ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 135 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI/ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 137 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI/ ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 139 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TANZİMAT EDEBİYATI / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 141 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 143 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI/ ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 3[ Sayfa 145 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TANZİMAT EDEBİYATI / GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 147 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI / GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 149 ] Cevap Anahtarı
TANZİMAT EDEBİYATI / GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER Test - 3[ Sayfa 151 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 1[ Sayfa 153 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 2[ Sayfa 155 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 3[ Sayfa 157 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI / GENEL ÖZELLİKLER Test - 4[ Sayfa 159 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI / COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER Test - 1[ Sayfa 161 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI / COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER Test - 2[ Sayfa 163 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI/ ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 1[ Sayfa 165 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI/ ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 2[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI/ ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 3[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI/ ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI/ ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SERVETİFÜNUN EDEBİYATI/GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER (TİYATRO) Test - 1[ Sayfa 175 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
FECRİATİ EDEBİYATI Test - 1[ Sayfa 177 ] Cevap Anahtarı
FECRİATİ EDEBİYATI Test - 2[ Sayfa 179 ] Cevap Anahtarı
FECRİATİ EDEBİYATI Test - 3[ Sayfa 181 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MİLLÎ EDEBİYAT / GENEL ÖZELLİKLER Test - 1[ Sayfa 183 ] Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT / GENEL ÖZELLİKLER Test - 2[ Sayfa 185 ] Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT / GENEL ÖZELLİKLER Test - 3[ Sayfa 187 ] Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT / GENEL ÖZELLİKLER Test - 4[ Sayfa 189 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MİLLİ EDEBİYAT / ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 1[ Sayfa 191 ] Cevap Anahtarı
MİLLİ EDEBİYAT / ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 2[ Sayfa 193 ] Cevap Anahtarı
MİLLİ EDEBİYAT / ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 3[ Sayfa 195 ] Cevap Anahtarı
MİLLİ EDEBİYAT / ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 4[ Sayfa 197 ] Cevap Anahtarı
MİLLİ EDEBİYAT / ANLATMAYA BAĞLI METİNLER Test - 5[ Sayfa 199 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MİLLÎ EDEBİYAT / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 201 ] Cevap Anahtarı
MİLLÎ EDEBİYAT / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 203 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MİLLİ EDEBİYAT / GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER Test - 1[ Sayfa 205 ] Cevap Anahtarı
MİLLİ EDEBİYAT / GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER Test - 2[ Sayfa 207 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI’NIN OLUŞUMU Test - 1[ Sayfa 209 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
CUMHURİYET DÖNEMİ / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 1[ Sayfa 211 ] Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 2[ Sayfa 213 ] Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ / ÖĞRETİCİ METİNLER Test - 3[ Sayfa 215 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
ÖZ (SAF) ŞİİR ANLAYIŞI Test - 1[ Sayfa 217 ] Cevap Anahtarı
ÖZ (SAF) ŞİİR ANLAYIŞI Test - 2[ Sayfa 219 ] Cevap Anahtarı
ÖZ (SAF) ŞİİR ANLAYIŞI Test - 3[ Sayfa 221 ] Cevap Anahtarı
ÖZ (SAF) ŞİİR ANLAYIŞI Test - 4[ Sayfa 223 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
YEDİ MEŞALECİLER Test - 1[ Sayfa 225 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR Test - 1[ Sayfa 227 ] Cevap Anahtarı
SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR Test - 2[ Sayfa 229 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR Test - 1[ Sayfa 231 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
GARİP HAREKETİ (I. YENİ) Test - 1[ Sayfa 233 ] Cevap Anahtarı
GARİP HAREKETİ (I. YENİ) Test - 2[ Sayfa 235 ] Cevap Anahtarı
GARİP HAREKETİ (I. YENİ) Test - 3[ Sayfa 237 ] Cevap Anahtarı
GARİP HAREKETİ (I. YENİ) Test - 4[ Sayfa 239 ] Cevap Anahtarı
GARİP HAREKETİ (I. YENİ) Test - 5[ Sayfa 241 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR Test - 1[ Sayfa 243 ] Cevap Anahtarı
GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR Test - 2[ Sayfa 245 ] Cevap Anahtarı
GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR Test - 3[ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı
GARİP DIŞINDA YENİLİĞİ SÜRDÜREN ŞİİR Test - 4[ Sayfa 249 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
HİSARCILAR Test - 1[ Sayfa 251 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MAVİCİLER Test - 1[ Sayfa 253 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MİSTİK ŞİİR Test - 1[ Sayfa 255 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İKİNCİ YENİ Test - 1[ Sayfa 257 ] Cevap Anahtarı
İKİNCİ YENİ Test - 2[ Sayfa 259 ] Cevap Anahtarı
İKİNCİ YENİ Test - 3[ Sayfa 261 ] Cevap Anahtarı
İKİNCİ YENİ Test - 4[ Sayfa 263 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
1960 SONRASI TOPLUMCU ŞİİR Test - 1[ Sayfa 265 ] Cevap Anahtarı
1960 SONRASI TOPLUMCU ŞİİR Test - 2[ Sayfa 267 ] Cevap Anahtarı
1960 SONRASI TOPLUMCU ŞİİR Test - 3[ Sayfa 269 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
1980 SONRASI ŞİİR Test - 1[ Sayfa 271 ] Cevap Anahtarı
1980 SONRASI ŞİİR Test - 2[ Sayfa 273 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ Test - 1[ Sayfa 275 ] Cevap Anahtarı
CUMHURİYET DÖNEMİ HALK ŞİİRİ Test - 2[ Sayfa 277 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR Test - 1[ Sayfa 279 ] Cevap Anahtarı
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR Test - 2[ Sayfa 281 ] Cevap Anahtarı
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR Test - 3[ Sayfa 283 ] Cevap Anahtarı
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR Test - 4[ Sayfa 285 ] Cevap Anahtarı
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMANLAR Test - 5[ Sayfa 287 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER Test - 1[ Sayfa 289 ] Cevap Anahtarı
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER Test - 2[ Sayfa 291 ] Cevap Anahtarı
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER Test - 3[ Sayfa 293 ] Cevap Anahtarı
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER Test - 4[ Sayfa 295 ] Cevap Anahtarı
BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ESERLER Test - 5[ Sayfa 297 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Test - 1[ Sayfa 299 ] Cevap Anahtarı
MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Test - 2[ Sayfa 301 ] Cevap Anahtarı
MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Test - 3[ Sayfa 303 ] Cevap Anahtarı
MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Test - 4[ Sayfa 305 ] Cevap Anahtarı
MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Test - 5[ Sayfa 307 ] Cevap Anahtarı
MODERNİZMİ ESAS ALAN ESERLER Test - 6[ Sayfa 309 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
CUMHURİYET DÖNEMİ GÖSTERMEYE BAĞLI METİNLER/TİYATRO Test - 1[ Sayfa 311 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0212-830-1135- 0542 710 5050

Sosyal Medya

Adres

Beylikdüzü O.S.B. Mahallesi Orkide Caddesi No:1 Beylikdüzü/ İSTANBUL

0212-830-1135

[email protected]