11.Sınıf Coğrafya Soru Bankası

Biyoçeşitlilik Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 12 ] Cevap Anahtarı
Biyoçeşitlilik Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
Ekosistemi Oluşturan Unsurlar, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri, Su Ekosistemi Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 20 ] Cevap Anahtarı
Ekosistemi Oluşturan Unsurlar, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri, Su Ekosistemi Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 22 ] Cevap Anahtarı
Ekosistemi Oluşturan Unsurlar, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri, Su Ekosistemi Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 24 ] Cevap Anahtarı
Ekosistemi Oluşturan Unsurlar, Enerji Akışı ve Madde Döngüleri, Su Ekosistemi Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 26 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Dünya’daki ve Türkiye’deki Nüfus Politikaları, Nüfus Projeksiyonları Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 32 ] Cevap Anahtarı
Dünya’daki ve Türkiye’deki Nüfus Politikaları, Nüfus Projeksiyonları Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 34 ] Cevap Anahtarı
Dünya’daki ve Türkiye’deki Nüfus Politikaları, Nüfus Projeksiyonları Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 36 ] Cevap Anahtarı
Dünya’daki ve Türkiye’deki Nüfus Politikaları, Nüfus Projeksiyonları Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 38 ] Cevap Anahtarı
Dünya’daki ve Türkiye’deki Nüfus Politikaları, Nüfus Projeksiyonları Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 40 ] Cevap Anahtarı
Dünya’daki ve Türkiye’deki Nüfus Politikaları, Nüfus Projeksiyonları Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 42 ] Cevap Anahtarı
Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirler ve Etki Alanları Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 46 ] Cevap Anahtarı
Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirler ve Etki Alanları Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 48 ] Cevap Anahtarı
Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirler ve Etki Alanları Yetiştirme Testi - 6[ Sayfa 50 ] Cevap Anahtarı
Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirler ve Etki Alanları Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 52 ] Cevap Anahtarı
Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirler ve Etki Alanları Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 54 ] Cevap Anahtarı
Tarihsel Süreçte Şehirler, Şehirler ve Etki Alanları Pekiştirme Testi - 6[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Fonksiyonlarına Göre Şehirler, Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri Yetiştirme Testi - 7[ Sayfa 60 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Fonksiyonlarına Göre Şehirler, Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri Pekiştirme Testi - 7[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ekonomik Faaliyet Türleri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
Ekonomik Faaliyet Türleri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
Ekonomik Faaliyet Türleri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 72 ] Cevap Anahtarı
Ekonomik Faaliyet Türleri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikları, Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikları, Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 86 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 88 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Yetiştirme Testi - 6[ Sayfa 94 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 96 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 98 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 100 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Tarım Pekiştirme Testi - 6[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Yetiştirme Testi - 7[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Yetiştirme Testi - 8[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Yetiştirme Testi - 9[ Sayfa 112 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Pekiştirme Testi - 7[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Pekiştirme Testi - 8[ Sayfa 116 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Hayvancılık, Ormancılık ve Balıkçılık Pekiştirme Testi - 9[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Yetiştirme Testi - 10[ Sayfa 122 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Yetiştirme Testi - 11[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Yetiştirme Testi - 12[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Yetiştirme Testi - 13[ Sayfa 128 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Pekiştirme Testi - 10[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Pekiştirme Testi - 11[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Pekiştirme Testi - 12[ Sayfa 134 ] Cevap Anahtarı
Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları, Türkiye’de Sanayi Pekiştirme Testi - 13[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İlk Uygarlıklar ve Kültürler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
İlk Uygarlıklar ve Kültürler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
İlk Uygarlıklar ve Kültürler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 146 ] Cevap Anahtarı
İlk Uygarlıklar ve Kültürler, Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
Küresel Ticaret ile Ham Madde, Üretim ve Pazar Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 152 ] Cevap Anahtarı
Küresel Ticaret ile Ham Madde, Üretim ve Pazar Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 154 ] Cevap Anahtarı
Ülkeler Arası Etkileşimde Turizmin Rolü Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
Ülkeler Arası Etkileşimde Turizmin Rolü Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
Ülkeler Arası Etkileşimde Turizmin Rolü Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
Ülkeler Arası Etkileşimde Turizmin Rolü Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 164 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Ülkelerin Sanayileşme Süreci Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 170 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerin Sanayileşme Süreci Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 172 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerin Sanayileşme Süreci Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 174 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerin Sanayileşme Süreci Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 176 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerdeki Tarım - Ekonomi İlişkisi Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerdeki Tarım - Ekonomi İlişkisi Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 182 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerdeki Tarım - Ekonomi İlişkisi Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 184 ] Cevap Anahtarı
Ülkelerdeki Tarım - Ekonomi İlişkisi Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
Küresel ve Bölgesel Kuruluşlar Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 190 ] Cevap Anahtarı
Küresel ve Bölgesel Kuruluşlar Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 192 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Çevresel Sorunların Sınıflandırılması, Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerindeki Etkileri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
Çevresel Sorunların Sınıflandırılması, Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerindeki Etkileri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
Çevresel Sorunların Sınıflandırılması, Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerindeki Etkileri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 202 ] Cevap Anahtarı
Çevresel Sorunların Sınıflandırılması, Madenlerin ve Enerji Kaynaklarının Çevre Üzerindeki Etkileri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 204 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynak ve Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynak ve Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 210 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynak ve Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 212 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynak ve Arazi Kullanımının Çevresel Etkileri Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 214 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 220 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 222 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 224 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 226 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 228 ] Cevap Anahtarı
Doğal Kaynakların Küresel Etkileri Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 230 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0212-830-1135- 0542 710 5050

Sosyal Medya

Adres

Beylikdüzü O.S.B. Mahallesi Orkide Caddesi No:1 Beylikdüzü/ İSTANBUL

0212-830-1135

[email protected]