10. Sınıf Edebiyat Soru Bankası

1. ÜNİTE: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ YetiştirmeTesti[ Sayfa 14 ] Cevap Anahtarı
Edebiyatın Tarih ve Din ile İlişkisi Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 16 ] Cevap Anahtarı
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 21 ] Cevap Anahtarı
Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 23 ] Cevap Anahtarı
Türkçenin Tarihî Gelişimi Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 29 ] Cevap Anahtarı
Türkçenin Tarihî Gelişimi Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 31 ] Cevap Anahtarı
Noktalama İşaretleri Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 37 ] Cevap Anahtarı
Noktalama İşaretleri Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 39 ] Cevap Anahtarı
Noktalama İşaretleri Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 41 ] Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 47 ] Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Yetiştirme Testi - 6[ Sayfa 49 ] Cevap Anahtarı
Yazım Kuralları Pekiştirme Testi - 6[ Sayfa 51 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Dede Korkut ve Halk Hikâyeleri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 56 ] Cevap Anahtarı
Dede Korkut ve Halk Hikâyeleri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 58 ] Cevap Anahtarı
Mesnevi Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 62 ] Cevap Anahtarı
Mesnevi Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 64 ] Cevap Anahtarı
Tanzimat Dönemi’nde Hikâye Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 68 ] Cevap Anahtarı
Tanzimat Dönemi’nde Hikâye Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 70 ] Cevap Anahtarı
Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 74 ] Cevap Anahtarı
Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 76 ] Cevap Anahtarı
Eylemsi (Fiilimsi) Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 80 ] Cevap Anahtarı
Eylemsi (Fiilimsi) Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 82 ] Cevap Anahtarı
Eylemsi (Fiilimsi) Pekiştirme Testi - 6[ Sayfa 84 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 90 ] Cevap Anahtarı
İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 92 ] Cevap Anahtarı
İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri Yetiştirme Testi - 2 [Sayfa 96] Cevap Anahtarı
İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Biçimleri Pekiştirme Testi - 2 [Sayfa 98] Cevap Anahtarı
İslamiyet’e Geçiş Dönemi Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 102 ] Cevap Anahtarı
İslamiyet’e Geçiş Dönemi Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 104 ] Cevap Anahtarı
İslamiyet’e Geçiş Dönemi Eserleri Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 108 ] Cevap Anahtarı
İslamiyet’e Geçiş Dönemi Eserleri Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 110 ] Cevap Anahtarı
Anonim Halk Şiiri Yetiştirme Testi - 5[ Sayfa 114 ] Cevap Anahtarı
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Yetiştirme Testi - 6[ Sayfa 118 ] Cevap Anahtarı
Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 120 ] Cevap Anahtarı
Âşık Tarzı Halk Şiiri Yetiştirme Testi - 7[ Sayfa 124 ] Cevap Anahtarı
Âşık Tarzı Halk Şiiri Pekiştirme Testi - 6[ Sayfa 126 ] Cevap Anahtarı
Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Yetiştirme Testi - 8[ Sayfa 130 ] Cevap Anahtarı
Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri Pekiştirme Testi - 7[ Sayfa 132 ] Cevap Anahtarı
Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri Yetiştirme Testi - 9[ Sayfa 136 ] Cevap Anahtarı
Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri Pekiştirme Testi - 8[ Sayfa 138 ] Cevap Anahtarı
Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri Nazım Biçimleri Yetiştirme Testi - 10[ Sayfa 142 ] Cevap Anahtarı
Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri Nazım Biçimleri Pekiştirme Testi - 9[ Sayfa 144 ] Cevap Anahtarı
Divan Şiiri Yetiştirme Testi - 11[ Sayfa 148 ] Cevap Anahtarı
Divan Şiiri Pekiştirme Testi - 10[ Sayfa 150 ] Cevap Anahtarı
Divan Şiiri Nazım Biçimleri Yetiştirme Testi - 12[ Sayfa 156 ] Cevap Anahtarı
Divan Şiiri Nazım Biçimleri Yetiştirme Testi - 13[ Sayfa 158 ] Cevap Anahtarı
Divan Şiiri Nazım Biçimleri Pekiştirme Testi - 11[ Sayfa 160 ] Cevap Anahtarı
Divan Şiiri Nazım Biçimleri Pekiştirme Testi - 12[ Sayfa 162 ] Cevap Anahtarı
İsim Tamlamaları Yetiştirme Testi - 14[ Sayfa 167 ] Cevap Anahtarı
İsim Tamlamaları Pekiştirme Testi - 13[ Sayfa 169 ] Cevap Anahtarı
İsim Tamlamaları Pekiştirme Testi - 14[ Sayfa 171 ] Cevap Anahtarı
Genel Tekrar Pekiştirme Testi - 15[ Sayfa 173 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Destanların Genel Özellikleri Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 178 ] Cevap Anahtarı
Destanların Genel Özellikleri Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 180 ] Cevap Anahtarı
Türk Destanları Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 186 ] Cevap Anahtarı
Türk Destanları Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 188 ] Cevap Anahtarı
Efsanelerin Genel Özellikleri Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 192 ] Cevap Anahtarı
Sıfat Tamlaması Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 196 ] Cevap Anahtarı
Sıfat Tamlaması Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 198 ] Cevap Anahtarı
Sıfat Tamlaması Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 200 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Dünya Edebiyatında Roman - Yetiştirme Testi - 1 Cevap Anahtarı
Dünya Edebiyatında Roman Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 208 ] Cevap Anahtarı
Tanzimat Dönemi’nde Roman Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 212 ] Cevap Anahtarı
Tanzimat Dönemi’nde Roman Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 214 ] Cevap Anahtarı
Servetifünun Dönemi’nde Roman Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 218 ] Cevap Anahtarı
Servetifünun Dönemi’nde Roman Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 220 ] Cevap Anahtarı
Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman Yetiştirme Testi - 4[ Sayfa 224 ] Cevap Anahtarı
Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 226 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitrleri - Yetiştirme Testi - 5 Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 232 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Pekiştirme Testi - 6[ Sayfa 234 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Geneleksel Türk Tiyatrosu - Yetiştirme Testi - 1 Cevap Anahtarı
Geleneksel Türk Tiyatrosu Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 245 ] Cevap Anahtarı
Geleneksel Türk Tiyatrosu Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 247 ] Cevap Anahtarı
Modern Türk Tiyatrosu ve Gelişimi Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 254 ] Cevap Anahtarı
Modern Türk Tiyatrosu ve Gelişimi Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 256 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Yetiştirme Testi - 3[ Sayfa 261 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Pekiştirme Testi - 4[ Sayfa 263 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Pekiştirme Testi - 5[ Sayfa 265 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Servetifünun ve Cumhuriyet Dönemi’nde Hatıra Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 270 ] Cevap Anahtarı
Servetifünun ve Cumhuriyet Dönemi’nde Hatıra Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 272 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 278 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 280 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 282 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Haber Yazısı Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 288 ] Cevap Anahtarı
Haber Yazısı Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 290 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri (Genel Tekrar) Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 292 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri (Genel Tekrar) Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 294 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
Gezi Yazısı Yetiştirme Testi - 1[ Sayfa 300 ] Cevap Anahtarı
Gezi Yazısı Pekiştirme Testi - 1[ Sayfa 302 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri (Genel Tekrar) Yetiştirme Testi - 2[ Sayfa 304 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri (Genel Tekrar) Pekiştirme Testi - 2[ Sayfa 306 ] Cevap Anahtarı
Cümle Çeşitleri (Genel Tekrar) Pekiştirme Testi - 3[ Sayfa 308 ] Cevap Anahtarı
Bu Üniteye Ait Konu Anlatımı Bulunmamaktadır.
0212-830-1135- 0542 710 5050

Sosyal Medya

Adres

Beylikdüzü O.S.B. Mahallesi Orkide Caddesi No:1 Beylikdüzü/ İSTANBUL

0212-830-1135

[email protected]